Szczecińska firma LemonLama we współpracy z Romkiem Zańko z Pod Sukniami Fundacja organizuje w szczecińskich szkołach spotkania i warsztaty pod hasłem „Spotkania z kulturą w podróży”.

Projekt zakłada realizację 18 spotkań kulturalno-edukacyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. W ramach spotkania każdorazowo odbywać się będą działania artystyczne prezentujące kulturę różnych rejonów Azji i Europy, pokaz podróżniczy połączony z programem edukacyjnym obejmującym kulturę, geografię i historię Azji, gry i zabawy, warsztaty (m.in. kulinarne) oraz informację o możliwościach działań pomocowych, społecznych, wolontaryjnych oraz wymiany międzykulturowej z mieszkańcami różnych krajów.

Celem projektu jest zainteresowanie kulturą, a także historią i geografią kontynentu euroazjatyckiego oraz wzrost świadomości na temat kultury i życia mieszkańców odległych krajów

Spotkania odbędą się m.in. w: III, XIII, XIV i XVI Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie, Technikum Gastronomicznym a także Szkołach Podstawowych nr 6 i 48

Projekt odbywa się dzięki wsparciu finansowemu ze środków Gminy Miasto Szczecin.