PROJEKT

CSR – WSPÓLNA SPRAWA

Opis projektu

CSR – wspólna sprawa

W okresie czerwiec-grudzień 2011 r, realizowaliśmy projekt, którego celem było zwiększenie świadomości i kompetencji przedsiębiorców, pracowników oraz konsumentów z zakresu idei oraz narzędzi społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility) oraz partnerstwa trójsektorowego. Była to pierwsza na taką skalę inicjatywa tego rodzaju w naszym mieście i regionie.

W ramach realizowanego projektu odbyło się m.in.: 8 szkoleń, 50 spotkań informacyjnych, oraz dwudniowa konferencja poświęcona CSR. Owocem projektu było także unikatowe badanie „Mali i średni przedsiębiorcy regionu zachodniopomorskiego wobec społecznej odpowiedzialności biznesu” oraz przetłumaczenie i publikacja międzynarodowych norm i standardów działalności CSR.

W ramach zrealizowanych spotkań, z wiedzą o CSR dotarliśmy do blisko 1000 osób! Wiele więcej osób objęła natomiast bogata kampania promocyjna oraz specjalny konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. 

Beneficjentów

Corporate Social Responsibility, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu

 

CSR to swoisty rodzaj innowacji w relacjach biznes i jego szeroko rozumiane otoczenie. Koncepcja społecznej odpowiedzialności zakłada, iż przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii rozwoju dobrowolnie uwzględniają w swoich działaniach interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.

Projekt dofinansowany był ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2007-2013, Miasta Szczecin oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Naszą misją jest szeroko pojęta działalność na rzecz mieszkańców miasta Szczecina i Regionu