PROJEKT

CSR4students

Opis projektu

CSR4students

W 2012 r. z sukcesem zrealizowaliśmy kolejny projekt poświęcony społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility). Tym razem grupą docelową naszych działań byli studenci szczecińskich uczelni wyższych.

Aby CSR mogło stać się praktyką powszechnie stosowaną, wśród przyszłych przedsiębiorców, liderów biznesu, menedżerów firm i pracowników a także konsumentów należy wykształcić właściwą wiedzę i umiejętności.

Konsumenci odgrywają kluczową rolę w dostarczaniu bodźców skłaniających przedsiębiorstwa do odpowiedzialnej postawy (świadoma konsumpcja, bojkoty konsumenckie). Dlatego zależało nam na wzmacnianiu świadomości konsumentów, tu koncentrowaliśmy się na studentach, a także budowaniu wśród młodych ludzi fundamentów wiedzy na temat CSR możliwej do stosowania przez nich w przyszłym życiu zawodowym. 

Beneficjentów

Corporate Social Responsibility, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu

 

Osiągnięciu celów przysłużyły się zaplanowane w projekcie działania. Promowanie i upowszechnianie idei społecznego zaangażowania odbywało się m.in. poprzez: kilkadziesiąt spotkań informacyjnych na uczelniach wyższych, opracowanie materiałów edukacyjnych profilowanych pod kątem studentów różnych kierunków studiów, przeprowadzenie atrakcyjnego konkursu wiedzy nt. CSR, czy innowacyjną kampanię promocyjną.

Projekt dofinansowany był ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2007-2013, Miasta Szczecin oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Naszą misją jest szeroko pojęta działalność na rzecz mieszkańców miasta Szczecina i Regionu