Stowarzyszenie Kreatywni Dla Szczecina

e-mail: info@kreatywnidlaszczecina.org
fax: 91 350 03 32

KRS: 0000290170
REGON: 320437077
NIP: 852 252 49 82

Numer konta: Alior Bank 97 2490 0005 0000 4500 9129 7069

Logotyp Stowarzyszenia [wersja bmp] [wersja cdr]

Zach?camy do kontaktowania si? z nami, wymiany pogl?dów, nadsy?ania pomys?ów, a przede wszystkim cz?stego odwiedzania naszej dy?urnej strony internetowej www.kreatywnidlaszczecina.org, która b?dzie pierwszym ?ród?em informacji o naszej dzia?alno?ci.

Copyright © 2011 Stowarzyszenie Kreatywni Dla Szczecina. Wszystkie prawa zastrzeżone.