PROJEKT

LUBIĘ TO – edukacja dla przyszłości

Opis projektu

Lubię to – edukacja dla przyszłości

W okresie czerwiec 2013 – grudzień 2014 nasze Stowarzyszenie w partnerstwie z Gminą Miasto Szczecin (IV Liceum Ogólnokształące im. Bolesława Prusa) realizowało projekt „Lubię to – edukacja dla przyszłości”.

Jego zasadniczym celem było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Cel ten osiągnęliśmy poprzez wdrożenie w IV LO tzw. „programu rozwojowego” skierowanego zarówno do uczniów, jak i nauczycieli.

„Program rozwojowy” obejmował takie działania jak:

 • zajęcia wyrównawcze (dla uczniów słabszych), zajęcia rozwijające (dla uczniów bardziej uzdolnionych) z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, język angielski, niemiecki, francuski
 • warsztaty dziennikarskie (prasa, radio, telewizja)
 • warsztaty muzyczne
 • warsztaty teatralne
 • wycieczki edukacyjne (m.in. do Bornego Sulinowa, Przelewic, Wolina)
 • edukacyjne gry miejskie (podchody w przestrzeni miejskiej…)
  warsztaty i doradztwo psychologiczno-pedagogiczne
  warsztaty i doradztwo zawodowe (tzw. Szkolny Ośrodek Kariery SzOK)
 • szkolenia dla nauczycieli
 • doposażenie szkoły (m.in. tablety, modele anatomiczne, zestawy chemiczne, tablica multimedialna, mikroskop z rzutnikiem, teleskop, GPS i wiele innych)

 

Beneficjentów

Naszą misją jest szeroko pojęta działalność na rzecz mieszkańców miasta Szczecina i Regionu