Stowarzyszenie „Kreatywni dla Szczecina” jest organizacją, skupiającą ludzi aktywnych społecznie. Misją Stowarzyszenia jest szeroko pojęta działalność na rzecz mieszkańców miasta Szczecina a także regionu zachodniopomorskiego.

Najważniejszymi celami Stowarzyszenia są:

  • wspieranie, inspirowanie i aktywizacja środowisk mających wpływ na rozwój miasta Szczecina,
  • nawiązywanie kontaktów pomiędzy różnorodnymi środowiskami działającymi w Szczecinie lub mającymi z nim związek,
  • wspieranie i inicjowanie inwestycji w obszarze kultury, sportu i rekreacji, nauki i gospodarki,
  • promowanie postaw prospołecznych i społeczeństwa obywatelskiego,
  • podnoszenie świadomości społecznej i kulturowej, w tym kształtowanie wspólnej, europejskiej tożsamości kulturowej i społecznej,
  • dbanie o wielopokoleniową tradycję Miasta Szczecina jej kontynuację i promocję,
  • działanie na rzecz szeroko pojętego rozwoju miasta Szczecina,
  • budowanie i umacnianie więzi mieszkańców miasta Szczecina z jego tradycją i kulturą,
  • inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych,
  • podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości.

WSPÓŁPRACA:

 

 
Copyright © 2011 Stowarzyszenie Kreatywni Dla Szczecina. Wszystkie prawa zastrzeżone.