PROJEKT

Więcej wiedzy, mniej emocji

Opis projektu

Więcej wiedzy, mniej emocji

Projekt „Więcej wiedzy, mniej emocji” był odpowiedzią na szum medialny związany z kryzysem migracyjnym w Europie. Stanowił okazję do selekcji, uporządkowania i uzupełnienia wiedzy na temat trudnej sytuacji, z którą przyszło się mierzyć Europie.

Od lipca do grudnia 2016 r. zrealizowaliśmy szereg komplementarnych działań, mających służyć:

  • podniesieniu wiedzy i świadomości mieszkańców Szczecina i regionu zachodniopomorskiego na temat problemu migracji i uchodźstwa,
  • wstępnym przygotowaniu do przyjęcia i integracji nowych grup uchodźców,
  • inspirowaniu do merytorycznej debaty.

Nie chodziło tutaj o przekonywanie mieszkańców do „z góry przyjętej tezy”, ale o zebranie i udostępnienie opinii publicznej (różnymi kanałami/metodami) wiarygodnych informacji, sprawdzonych faktów, rzetelnych danych, w myśl zasady „więcej wiedzy, mniej emocji„. Tak aby każdy mógł sobie wyrobić własne stanowisko w sprawie i mieć przekonanie, że nie bazuje ono na półprawdach. Projekt zakładał skonfrontowanie mitów i stereotypów krążących w mediach (gł. społecznościowych) z rzeczywistością, próbę odparcia mowy nienawiści.

Beneficjentów

Więcej wiedzy, mniej emocji – czyli rzetelna debata o uchodźstwie 

W ramach projektu przeprowadziliśmy m.in.: 25 spotkań informacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego, opracowaliśmy materiały edukacyjne dla nauczycieli, zorganizowaliśmy szkolne debaty z udziałem imigrantów, szkolenia dla pracowników administracji publicznej, czy ogólnopolską konferencję naukową.

Projekt dofinansowany był ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2007-2013 oraz Miasta Szczecin

Naszą misją jest szeroko pojęta działalność na rzecz mieszkańców miasta Szczecina i Regionu