Szczecin, 14 października 2013 r.

Rozstrzygnięcie

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie prowadzone w trybie konkurencyjnym na świadczenie usługi polegającej na organizacji i realizacji wycieczek edukacyjnych dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Szczecinie wpłynęły:

 • Część I - 4 oferty
 • Część II - 3 oferty
 • Część III - 4 oferty

Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, Zamawiający ocenił i na tej podstawie wybrał ofertę Wykonawcy:

 • Część I - Biuro Obsługi Turystyki Ewa Pietkiewicz-Kamińska
 • Część II - brak rozstrzygnięcia (prowadzone będzie dodatkowe postępowanie)
 • Część III - Biuro Aktywnej Turystyki "Partner"

[pobierz protokół]

ue

pasek

WIADOMOŚCI ARCHIWALNE

Szczecin, 26 września 2013 r.

Z uwagi na odstąpienie wykonawcy od podpisania umowy, ponownie zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie konkurencyjnym na świadczenie usługi polegającej na organizacji i realizacji wycieczek edukacyjnych dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Szczecinie.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • organizację i realizację dwóch wycieczek jednodniowych do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach (część I)
 • organizację i realizację dwóch wycieczek dwudniowych do Bornego Sulinowa (część II)
 • organizację i realizację dwóch wycieczek dwudniowych do Wolina i Świnoujścia (część III)

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 10 października 2013 roku o godzinie 16.00

Szczegółowa specyfikacja [pobierz]

Formularz ofertowy [pobierz]

Zapytania ofertowe w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności w związku z realizacją przez Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina (w partnerstwie z Gminą Miasto Szczecin) projektu "Lubię to - edukacja dla przyszłości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2.)

 

pasek

Szczecin, 20 września 2013 r.

Rozstrzygnięcie

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie prowadzone w trybie konkurencyjnym na świadczenie usługi polegającej na organizacji i realizacji wycieczek edukacyjnych dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Szczecinie wpłynęły:

 • Część I - 1 oferta
 • Część II - 1 oferta
 • Część III - 1 oferta

Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, Zamawiający ocenił i na tej podstawie wybrał ofertę Wykonawcy:

 • Część I - Biuro podróży AS
 • Część II - Biuro podróży AS
 • Część III - Biuro podróży AS

[czytaj więcej]

ue

pasek

Szczecin, 4 września 2013 r.

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie konkurencyjnym na świadczenie usługi polegającej na organizacji i realizacji wycieczek edukacyjnych dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Szczecinie.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • organizację i realizację dwóch wycieczek jednodniowych do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach (część I)
 • organizację i realizację dwóch wycieczek dwudniowych do Bornego Sulinowa (część II)
 • organizację i realizację dwóch wycieczek dwudniowych do Wolina i Świnoujścia (część III)

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 18 września 2013 roku o godzinie 16.00

Szczegółowa specyfikacja [pobierz]

Formularz ofertowy [pobierz]

Zapytania ofertowe w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności w związku z realizacją przez Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina (w partnerstwie z Gminą Miasto Szczecin) projektu "Lubię to - edukacja dla przyszłości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2.)

 

 

 

We Love Szczecin - Kreatywni Dla Szczecina

...................................................................................................

 
Copyright © 2013 Stowarzyszenie Kreatywni Dla Szczecina. Wszystkie prawa zastrzeżone.